ขายของบนเว็บไซต์ social network และแพลตฟอร์ม E-marketplace แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

หลายธุรกิจในปัจจุบัน ให้ความสำคัญและคาดหวังกับตลาด E-Commerce มากขึ้น เนื่องจากมูลค่าทางการตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

phanphiroon

October 25, 2021

5 เหตุผลที่เว็บไซต์ธุรกิจยังจำเป็นสำหรับร้านค้าบริษัท

เว็บไซต์ คือหนึ่งในเครื่องมือที่จำเป็นในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน นั่นก็เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

phanphiroon

October 25, 2021